Psychoterapia indywidualna

Czym jest psychoterapia? Pojęcie „psychoterapia” pochodzi od greckiego słowa „psyche” – dusza oraz „therapein” – leczyć i oznacza leczenie duszy. Psychoterapia jest opartą na przesłankach naukowych metodą leczenia rozmaitych schorzeń i problemów natury psychologicznej. Obecnie stanowi ona podstawową formę pomocy osobom z zaburzeniami neurotycznymi, z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami psychosomatycznymi, jak również tym wszystkim osobom, które […]

Oferta - Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia jest opartą na przesłankach naukowych metodą leczenia rozmaitych schorzeń i problemów natury psychologicznej. Istnieje wiele różnych szkół psychoterapii a każda nawiązuje do określonej teorii psychologicznej wyjaśniającej zachowania, genezę i istotę zaburzeń psychicznych oraz osobowości i systemu wartości. Model zintegrowany jaki proponujemy obejmuje połączenie różnych podejść i technik terapeutycznych, tak by odpowiadały różnym klientom i różnym problemom
prom dresses australia,christian louboutin uk,ralph lauren italia shop,louis vuitton outlet,michael kors outlet