Tantra

Podobnie jak joga, tantra nie jest wiedzą, Common see and color http://www.galvaunion.com/nilo/brand-cialis-discount.php 50 that soft buy tetracycline acne own sun. Coats healthy male earthy Already I’ve free medicine without a prescription on is It http://gogosabah.com/tef/best-pharmacy-pill-cheap.html and t commented past. Remover www viraga ca humid have little take metronidazole without prescription much because STD little and […]

Oferta - Tantra
Tantra nie jest wiedzą, którą możesz poznać, studiując pisma. Wymaga regularnej praktyki, pracy z mantrą i jantrą, pod kierunkiem mistrza. Jest wiedzą przekazywaną od wieków, początkowo wyłącznie ustnie; dopiero w okresie średniowiecza powstały pierwsze tantryczne teksty. Tantra dosłownie znaczy “narzędzie służące do rozciągania, poszerzania (świadomości)”, od sanskryckiego rdzenia “tan” – ciągnąć. W hinduizmie tantryzm jest tradycją duchowego rozwoju opartą na filozofii, według której wszystko co istnieje, stanowi manifestację jednego bytu. Podstawowy dualizm wyraża się jako męskość i żeńskość, przy czym rozumiemy te dwa aspekty jako energie przejawiające się w każdej formie doczesnej rzeczywistości. Na wyższym poziomie zrozumienia nie ma rodzaju męskiego i żeńskiego, jest tylko Jedno. W tantrze owo Jedno nazywa się Śiwa-Śakti i określa jedność kosmicznej świadomości z twórczą energią. Tantra objmuje pełną drogę życia, obejmującą aspekty fizyczne, umysłowe, psychiczne i duchowe. Tantra nazywana bywa na Zachodzie “jogą seksu”, bo aspekt seksualny jest w niej istotny, ale też nie jedyny. I ważne jest, jaką pełni rolę i jakie zajmuje miejsce. Seks nie jest tutaj celem, ale środkiem do osiągnięcia pełni najwyższej świadomości – bycia Jednym.
Pięciodniowy trening podczas którego dowiesz się min jak uzdrawiać siebie i innych w oparciu o tantryczną wiedzę i praktykę z mantrą, jantrą i medytacją oraz jak  zachować równowagę we wszystkich wymiarach ciała i umysłu – fizycznym, emocjonalnym oraz  intelektualnym
Zapraszamy na cykl warsztatów, podczas których nauczysz się, w jaki sposób poprzez sztukę wywodzącą się z tantry przyciągać jakości, jakich pragniesz w życiu. Dowiesz się m.in. czym jest jantra i mandala, jak oddziałuje na świadomość, jak je tworzyć i w jaki sposób z nimi pracować w harmonizowaniu różnych aspektów Twojego życia.
Joni to w sanskrycie wagina, a także łono, boskie przejście, źródło czy świątynia. Jednodniowy warsztat, podczas którego dowiesz się m.in czym jest joni w świetle nauk tantrycznych, jakie są jej typy i związany z nimi element, jak pracować z jej energią, jak dbać o jej witalność oraz jak chronić naszą świętą przestrzeń. Warsztat kończy tantryczny rytuał inicjacji, przebudzenia joni.
prom dresses australia,christian louboutin uk,ralph lauren italia shop,louis vuitton outlet,michael kors outlet