Psychoterapia w modelu zintegrowanym

Psychoterapia jest opartą na przesłankach naukowych metodą leczenia rozmaitych schorzeń i problemów natury psychologicznej. Istnieje wiele różnych szkół psychoterapii a każda nawiązuje do określonej teorii psychologicznej wyjaśniającej zachowania, genezę i istotę zaburzeń psychicznych oraz osobowości i systemu wartości.
Model zintegrowany jaki proponujemy obejmuje połączenie różnych podejść i technik terapeutycznych, tak by odpowiadały różnym klientom i różnym problemom

opis kursu

Psychoterapia odbywa się w ramach określonej relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między pacjentem a psychoterapeutą. Zdaniem wielu specjalistów - psychologów, psychoterapeutów - oprócz zastosowania odpowiednich procedur jej sukces zależy od jakości kontaktu między klientem i terapeutą oraz od osobowości tego ostatniego.
Głównym sposobem pracy w psychoterapii jest rozmowa. Aby dialog z terapeutą ułatwiał osiąganie wglądu, rozmowa terapeutyczna ma specyficzny charakter, odróżniający ją od zwykłych rozmów z życia codziennego. Psychoterapeuta daje pacjentowi przyzwolenie, a nawet go zachęca, do szczerego mówienia wszystkiego co przychodzi mu do głowy. Nie musi to być przemyślane i poukładane. Psychoterapeuta zachęca także pacjenta do opowiadania snów, dzielenia się uczuciami i wrażeniami na temat psychoterapeuty, zwraca uwagę na przejęzyczenia i inne pomyłki słowne. W momencie kiedy pacjent decyduje się na przyjęcie zasady szczerości, psychoterapeuta używając swojej wiedzy pomaga mu dostrzegać w wypowiedziach ślady nieświadomych uczuć i pragnień – interpretuje, to co świadomie mówi i przeżywa pacjent w kategoriach procesów nieświadomych. Interpretacja umożliwia wgląd, czyli zrozumienie źródeł męczących pacjenta objawów. To właśnie wgląd w nieświadome mechanizmy leżące u podłoża choroby jest głównym czynnikiem leczącym w psychoterapii. Zrozumienie to, aby skutecznie pomagało pacjentowi zmienić zachowanie, powinno odbywać się na dwóch poziomach: poznawczym, czyli intelektualnym zrozumieniu zależności między wydarzeniami a uczuciami, które pacjent stłumił; i emocjonalnym, czyli przeżyciu stłumionych uczuć.

Oprócz rozmowy w modelu zintegrowanym stosujemy wiele innych technik jak monodrama, praca z głęboką wyobraźnią, hipnoza, psychorysunek, muzykoterapia, choreoterapia, praca z ciałem metodą Lowena dostosowanych do problemu i potrzeb pacjenta

 

Dla kogo?

Obecnie psychoterapia stanowi  podstawową formę pomocy osobom z zaburzeniami neurotycznymi, z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami psychosomatycznymi, jak również tym wszystkim osobom, które same nie radzą sobie z przeżywanymi uczuciami oraz sytuacjami, które stały się ich udziałem w przeszłości lub które przeżywają w dniu dzisiejszym. Jako metoda pomocnicza zalecana jest w leczeniu zaburzeń afektywnych (depresja), chorób somatycznych (np. choroba wieńcowa, nowotwory), leczeniu osób uzależnionych oraz w leczeniu i rehabilitacji chorych psychicznie.

Forma

Sesje terapeutyczne zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania spotkania to 50 minut.

Pierwsze spotkanie psychoterapeutyczne (1-2 sesje) ma formę konsultacji. Jego celem jest określenie i sprecyzowanie problemu (trudności), z którą przychodzi osoba na terapię oraz omówienie warunków kontraktu terapeutycznego, który obejmuje: częstotliwość, czas trwania, koszt i zasady odwoływania sesji psychoterapeutycznej, odpłatność za odwoływane sesje, kontakt między sesjami, sposób kończenia terapii, zasadę dyskrecji i informacje o metodzie terapii.

Kwalifikacja

zapisy indywidualne-tel. 602 711 740

Prowadzący
lek.med. Irena Nowak

specjalista drugiego stopnia w zakresie psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 310), terapeuta jogą :ukończyła również kurs psychologii analitycznej prowadzony przez International Association for Analytical Psychology oraz II stopień szkolenia …

więcej...
Zapisy
prom dresses australia,christian louboutin uk,ralph lauren italia shop,louis vuitton outlet,michael kors outlet